O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Studia ukończylem w 1989 roku. Specjalizację I stopnia z zakresu Chirurgi Ogólnej uzyskałem w 1992 roku, a specjalizację II stopnia z zakresu Chirurgii Ogólnej w 1997 roku.

W latach 1989-1999 pracowałem w Zakładzie Chirurgii Endoskopowej Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, kierowanym przez Prof. dr. hab. n. med. Jarosława Leszczyszyna, będącym wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie chirurgii laparoskopowej i zaawansowanych technik endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego. Ośrodek ten jako pierwszy w Polsce wykonał laparoskopową resekcję jelita grubego w 1993 roku.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem w 2001 roku. W latach 1999-2001 pracowałem jako Starszy Asystent w II Klinice Chirurgii i Onkologii 4-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, a w latach 2001-2004 pełniłem funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Specjalistycznym Szpitalu EuroMedicare we Wrocławiu. W 2004 rozpocząłem pracę w OLYMPUS ENDOTERAPIA w Warszawie jako Kierownik Pracownii Endoskopowej i Ordynator Oddziału Gastroeneterologii. W 2008 roku uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie Gastroeneterologii. W roku 2011 zakończyłem pracę w OLYMPUS ENDOTERAPIA. Od 2011 roku pracuję we Wrocławiu.

Jestem autorem około 20 publikacji naukowych w dziedzinie chirurgii ogólnej i gastroeneterologii, które ukazały się w czasopismach chirurgicznych i gastroeneterologicznych.